Nguồn gốc xuất xứ xe Alfa và lịch sử phát triển

0
Xuất phát từ một hãng sản xuất xe đua non trẻ, Ferrari đã không ngừng phát triển trong 70 năm qua để có được ngày hôm nay, Năm 2015, Ferrari IPO trên Thị trường Chứng khoán New York với giá trị gần 10 tỷ USD