Bằng lái xe A1 không được lái xe SH, bằng lái xe B1 không được lái ô tô?

(LSO) - Du1ef1 thu1ea3o Luu1eadt Giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9 (su1eeda u0111u1ed5i) u0111u1ec1 xuu1ea5t chia giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe pháo ra thu00e0nh 17 hu1ea1ng khu00e1c nhau cố kỉnh vu00ec 13 hu1ea1ng nhu01b0 hiu1ec7n nay, vào u0111u00f3 4 hu1ea1ng u0111u01b0u1ee3c quy u0111u1ecbnh khu00f4ng thu1eddi hu1ea1n vu00e0 13 hu1ea1ng cu00f3 thu1eddi hu1ea1n.

Bạn đang xem: Bằng lái xe A1 không được lái xe SH, bằng lái xe B1 không được lái ô tô?

u0110u1eb7c biu1ec7t, vu1edbi u0111u1ec1 xuu1ea5t bu1eb1ng lu00e1i xe mu00e1y thu00f4ng du1ee5ng nhu1ea5t - hu1ea1ng A1 vu00e0 B1 u0111u01b0u1ee3c du1ef1 thu1ea3o thế u0111u1ed5i khiu1ebfn gu1ea7n u0111u00e2y xuu1ea5t hiu1ec7n thu00f4ng tin giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe cộ hu1ea1ng A1 su1ebd khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c lu00e1i SH, hu1ea1ng B1 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c lu00e1i u00f4 tu00f4 lu00e0m nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi hoang mang. u1ea2nh minh hu1ecda. Theo quy u0111u1ecbnh hiu1ec7n hu00e0nh, ngu01b0u1eddi cu00f3 giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe pháo (GPLX) hu1ea1ng A1 u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u khiu1ec3n xe cộ cu00f3 dung tu00edch xi-lanh tu1eeb tru00ean 50cc u0111u1ebfn du01b0u1edbi 175cc. Mặc dù nhiu00ean, du1ef1 thu1ea3o Luu1eadt Giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9 su1eeda u0111u1ed5i chu1ec9 cho phu00e9p ngu01b0u1eddi cu00f3 GPLX hu1ea1ng A1 u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u khiu1ec3n xe cu00f3 dung tu00edch xi-lanh u0111u1ebfn 125cc vu00e0 u0111u1ed9ng cu01a1 u0111iu1ec7n cu00f3 cu00f4ng suu1ea5t tu1eeb 4 u0111u1ebfn 11kW. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, ngu01b0u1eddi cu00f3 GPLX hu1ea1ng B1 cu0169ng su1ebd khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u khiu1ec3n u00f4 tu00f4, chu1ec9 u0111u01b0u1ee3c lu00e1i xe mu00f4 tu00f4 3 bu00e1nh hou1eb7c cu00e1c lou1ea1i xe cộ quy u0111u1ecbnh cho GPLX hu1ea1ng A0, A1. u0110iu1ec1u nu00e0y khiu1ebfn nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi lo ngu1ea1i su1ebd gu00e2y nhiu1ec1u khu00f3 khu0103n, tu1ed1n ku00e9m mu00e0 lu1ea1i khu00f4ng khu1ea3 thi. Liu00ean quan lại u0111u1ebfn u0111u1ec1 xuu1ea5t nu00e0y, Thu1ea1c su0129, Luu1eadt su01b0 u0110u1eb7ng Vu0103n Cu01b0u1eddng mang đến ru1eb1ng, theo du1ef1 thu1ea3o Luu1eadt thu00ec viu1ec7c nỗ lực tu00ean giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe pháo chu1ec9 lu00e0 u0111u1ec3 phu00f9 hu1ee3p vu1edbi Quu1ed1c tu1ebf, cu00f2n bu1ea3n chu1ea5t lu00e0 nhu1eefng ai u0111angsu1edf hu1eefu giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe cộ B1 thu00ec vu1eabn u0111u01b0u1ee3c lu00e1i xe cộ u00f4 tu00f4 nhu01b0 bu00ecnh thu01b0u1eddng, bu1ea3n chu1ea5t khu00f4ng vậy u0111u1ed5i. Du1ef1 thu1ea3o chu1ec9 u0111ang u0111u1ec1 xuu1ea5t nhu1eefng giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe pháo B1 hiu1ec7n hu1eefu thu00ec su1ebd u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed5i tu00ean thu00e0nh B2 hou1eb7c B vu00e0 nhu1eefng bu1eb1ng B1 u0111u01b0u1ee3c cu1ea5p sau thời điểm Luu1eadt u0111u01b0u1ee3c su1eeda u0111u1ed5i thu00ec su1ebd quy u0111u1ecbnh khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c lu00e1i xe cộ u00f4 tu00f4. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, viu1ec7c u0111iu1ec1u chu1ec9nh phu00e2n hu1ea1ng GPLX khu00f4ng u1ea3nh hu01b0u1edfng vu00e0 phu00e1t sinh thu1ee7 tu1ee5c vu00e0 đưa ra phu00ed mang đến ngu01b0u1eddi du00e2n. Tru01b0u1eddng hu1ee3p hu1ebft hu1ea1n, ngu01b0u1eddi su1eed du1ee5ng su1ebd u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed5i quý phái GPLX theo hu1ea1ng mu1edbi (hu1ea1ng A3 u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed5i lịch sự hu1ea1ng B1, hu1ea1ng B1 su1ed1 tu1ef1 u0111u1ed9ng u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed5i sang trọng hu1ea1ng B2, hu1ea1ng B1, B2 su1ed1 su00e0n u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed5i thanh lịch hu1ea1ng B. u0110u1ed1i vu1edbi ngu01b0u1eddi cu1ea5p mu1edbi, cu1ea5p u0111u1ed5i su1ebd theo hu1ea1ng GPLX mu1edbi. Vu1ec1 bu1eb1ng A1, nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi lo ngu1ea1i theo du1ef1 thu1ea3o Luu1eadt Giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9 su1eeda u0111u1ed5i, bu1eb1ng lu00e1i xe pháo hu1ea1ng A1 su1ebd khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u khiu1ec3n xe pháo mu00e1y cu00f3 dung tu00edch 125 cc tru1edf lu00ean, tu01b0u01a1ng u0111u01b0u01a1ng vu1edbi cu00e1c xe pháo Honda SH 150 cc, Honda Winner 150 cc, Yamaha Exciter 150 cc,...

Xem thêm: 2 Thanh Niên Xăm Trổ : Chặn Đầu Xe 7 Chỗ &Quot;Dằn Mặt&Quot;, 2 Thanh Niên Xăm Trổ Bị Tài Xế Phản Đòn, Bỏ Chạy Đâm Gãy Barie

Tuy nhiu00ean, nhu1eefng ngu01b0u1eddi u0111ang su1eed du1ee5ng bu1eb1ng A1 hiu1ec7n tu1ea1i (khu00f4ng thu1eddi hu1ea1n) vu1eabn su1ebd u0111u01b0u1ee3c tiu1ebfp tu1ee5c u0111iu1ec1u khiu1ec3n xe mu00e1y cu00f3 dung tu00edch u0111u1ed9ng cu01a1 du01b0u1edbi 175 cc, khu00f4ng phu1ea3i u0111u1ed5i sang bu1eb1ng lu00e1i mu1edbi. Viu1ec7c chuyu1ec3n u0111u1ed5i hu1ec7 thu1ed1ng tu00ean gu1ecdi cu00e1c hu1ea1ng GPLX su1ebd khu00f4ng cu00f3 giu00e1 tru1ecb hu1ed3i tu1ed1 u0111u1ed1i vu1edbi cu00e1c bu1eb1ng lu00e1i xe cu0169. Ngu01b0u1eddi du00f9ng su1ebd khu00f4ng phu1ea3i thi lu1ea1i bu1eb1ng, u0111u1ed5i bu1eb1ng. Sau thời điểm luu1eadt mu1edbi u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n, su1ebd cu1ea5p GPLX theo mu1eabu mu1edbi cho ngu01b0u1eddi du00e2n cu00f3 nhu cu1ea7u u0111u1ed5i, cu1ea5p mu1edbi hou1eb7c cu1ea5p lu1ea1i GPLX. "Do u0111u00f3 thu00ec quy u0111u1ecbnh mu1edbi nu00e0ysu1ebdkhu00f4nggu00e2y nhiu1ec1ukhu00f3 khu0103n, tu1ed1n ku00e9m mang lại ngu01b0u1eddi du00e2n nhu01b0 du01b0 luu1eadn hiu1ec7n nay u0111ang hiu1ec3u", Luu1eadt su01b0 Cu01b0u1eddng nu00f3i. Viu1ec7c vắt u0111u1ed5i cu00e1c quy u0111u1ecbnh vu1ec1 hu1ea1ng giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe lu00e0 u0111u1ea3m bu1ea3o thu1ef1c hiu1ec7n cu00e1c cam ku1ebft cu1ee7a Chu00ednh phu1ee7 Viu1ec7t nam giới u0111u00e3 ku00fd ku1ebft khi thâm nhập Cu00f4ng u01b0u1edbc Viu00ean 1968 vu1ec1 giao thu00f4ng u0111u01b0u1eddng bu1ed9,phu00f9 hu1ee3p vu1edbi Quu1ed1c tu1ebf. u00d4ng Lu01b0u01a1ng Duyu00ean Thu1ed1ng, Vu1ee5 tru01b0u1edfng Vu1ee5 Quu1ea3n lu00fd phu01b0u01a1ng tiu1ec7n vu00e0 ngu01b0u1eddi lu00e1i (Tu1ed5ng cu1ee5c u0110u01b0u1eddng bu1ed9 Viu1ec7t Nam) cho biu1ebft, viu1ec7c u0111iu1ec1u chu1ec9nh phu00e2n hu1ea1ng GPLX khu00f4ng u1ea3nh hu01b0u1edfng vu00e0 phu00e1t sinh thu1ee7 tu1ee5c vu00e0 bỏ ra phu00ed mang đến ngu01b0u1eddi du00e2n. u201cu1ede u0111u00e2y, khu00f4ng cu00f3 chuyu1ec7n bu1eb1ng A1 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u khiu1ec3n SH tốt bu1eb1ng B1 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u khiu1ec3n xe pháo u00f4tu00f4, mu00e0 cu00f3 thu1ec3 hiu1ec3u u0111u01a1n giu1ea3n, vu1edbi ngu01b0u1eddi du00e2n u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c cu1ea5p giu1ea5y phu00e9p lu00e1i xe cộ A1 khu00f4ng thu1eddi hu1ea1n thu00ec cu1ee9 su1eed du1ee5ng bu00ecnh thu01b0u1eddng. u0110u1ed1i vu1edbi u00f4tu00f4 hu1ea1ng B1 u0111u00e3 cu1ea5p mang lại ngu01b0u1eddi du00e2n vu1edbi hu1ea1n u0111u1ebfn 60 tuu1ed5i thu00ec cu1ee9 lu00e1i u0111u1ebfn 60 tuu1ed5i. Khi hu1ebft thu1eddi hu1ea1n theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a du1ef1 thu1ea3o Luu1eadt mu1edbi thu00ec B1 su1ebd tu1ef1 u0111u1ed9ng su1ebd u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed5i sang trọng B2, cu00f2n B2 su1ed1 su00e0n thu00ec u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed5i sang hu1ea1ng Bu201d, u00f4ng Thu1ed1ng thu00f4ng tin. Theo u00f4ng Nguyu1ec5n Thu00e0nh Huu00e2n - Phu00f3 Giu00e1m u0111u1ed1c Trung tu00e2m Du1ea1y nghu1ec1 lu00e1i xe cộ u0110u00f4ng u0110u00f4 (Bu1eafc Ninh), hiu1ec7n xe cộ tu1eeb 50cc u0111u1ebfn 175cc u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c cu1ea5p bu1eb1ng A1 theo quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Luu1eadt Giao thu00f4ng u0110u01b0u1eddng bu1ed9, bởi u0111u00f3 khu00f4ng cu1ea7n thiu1ebft phu1ea3i thu00eam bu1eb1ng A nu1eefa.Cu0169ng theo quy u0111u1ecbnh, nu1ebfu muu1ed1n su1eed du1ee5ng xe pháo mu00f4 tu00f4 cu00f3 phu00e2n khu1ed1i cao thu00ec ngu01b0u1eddi su1eed du1ee5ng phu1ea3i thi bu1eb1ng A2. Viu1ec7c u0111u01b0a thu00eam bu1eb1ng A du00e0nh đến ngu01b0u1eddi su1eed du1ee5ng xe pháo tu1eeb 125cc u0111u1ebfn 175cc lu00e0 quu00e1 lu00e3ng phu00ed vu00ec nu1ebfu bu1eaft buu1ed9c phu1ea3i cu00f3 bu1eb1ng lu00e1i xe hu1ea1ng A thu00ec hu00e0ng triu1ec7u ngu01b0u1eddi phu1ea3i u0111i thi lu1ea1i lu1ea5y bu1eb1ng ru1ea5t tu1ed1n ku00e9m vu1ec1 tiu1ec1n bu1ea1c vu00e0 thu1eddi gian cu1ee7a ngu01b0u1eddi du00e2n. THANH THANH