Bị Tịch Thu Suzuki Gsx600R Vì Chạy Ở 271 Km/H

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 24/2013/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ TÀI SẢN TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHDƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn uống cứ đọng Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvới Ủy ban dân chúng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn uống cứ Luật Ban hành văn uống bản quy phạmđiều khoản của Hội đồng dân chúng với Ủy ban nhân dân ngày 03 mon 1hai năm 2004;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 45/2011/NĐ-CPhường ngày17 mon 6 năm 2011 của nhà nước về lệ phí trước bạ;

Căn uống cđọng Nghị định số 23/2013/NĐ-CPhường ngày25 mon 3 năm 2013 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số45/2011/NĐ-CP. ngày 17 mon 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 34/2013/NĐ-CPhường ngày22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về làm chủ, áp dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

Cnạp năng lượng cứ đọng Thông tứ số 124/2011/TT-BTCngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài bao gồm gợi ý về lệ tầm giá trước bạ;

Căn uống cứ Thông bốn số 34/2013/TT-BTC ngày28 mon 3 năm 2013 của Sở Tài thiết yếu sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Thông tưsố 124/2011/TT-BTC ngày 31 mon 8 năm 2011 của Sở Tài bao gồm khuyên bảo về lệgiá tiền trước bạ;

Theo đề xuất của Giám đốc Ssinh hoạt Tài chínhtại Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Bị tịch thu Suzuki GSX600R vì chạy ở 271 km/h

Ban hành bảng giá gia tài tính lệ giá tiền trước bạ trên địa bàntỉnh giấc Bình Dương như sau:

1. Pmùi hương pháp khẳng định giá tính lệ phítrước bạ (phụ lục I kèm theo).

2. Bảng giá tính lệ giá tiền trước bạ phươngluôn tiện xe mô tô, xe cộ gắn thêm vật dụng nhập vào bắt đầu 100 % (phú lục II kèm theo).

3. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phươngmột thể xe cộ mxe hơi, xe pháo lắp thiết bị trong nước bắt đầu 100 % (phú lục III kèm theo).

4. Bảng giá tính lệ tổn phí trước bạ phươngluôn thể xe pháo mô tô, xe pháo gắn thêm sản phẩm Like New 99% (phú lục IV kèm theo).

5. Bảng giá tính lệ tổn phí trước bạ phươngnhân thể xe cộ mô tô, xe cộ đính trang bị 03-04 bánh (phụ lục V kèm theo).

6. Bảng giá bán tính lệ giá thành trước bạ phươngnhân thể xe cộ xe hơi, xe cộ tải, xe khách hàng nhập vào mới 100 % (prúc lục VI kèm theo).

7. Bảng giá chỉ tính lệ giá thành trước bạ phươngtiện xe pháo ô tô, xe cộ sở hữu, xe khách vì chưng các đại lý marketing trong nước tiếp tế, gắn thêm rápbắt đầu 100 % (prúc lục VII kèm theo).

8. Bảng giá bán tính lệ chi phí trước bạ phươngmột thể xe xe hơi đã qua sử dụng (prúc lục VIII kèm theo).

9. Bảng giá chỉ tính lệ phí trước bạ phươngluôn thể xe cộ trộn bê tông, bơm bê tông cài đặt chăm dùng, xe cộ bồn (xitéc), sơ mirơmooc, đầu kéo nhập vào new 100 % (phụ lục IX kèm theo).

10. Bảng giá tính lệ phí tổn trước bạ phươngtiện thể xe cộ trộn bê tông, bơm bê tông download chăm sử dụng, xe pháo bồn (xitéc), sơ mi rơmooc,đầu kéo tiếp tế nội địa bắt đầu 100 % (prúc lục X kèm theo).

11. Bảng giá tính lệ giá tiền trước bạ phươngnhân thể xe cộ trộn bê tông, bơm bê tông sở hữu chuyên dùng, xe bể (xitéc), sơ mirơmooc, đầu kéo đã qua sử dụng (prúc lục XI kèm theo).

12. Bảng giá chỉ tính lệ giá thành trước bạ phươngnhân tiện vận tải con đường tdiệt (prúc lục XII kèm theo).

13. Bảng giá bán tính lệ tổn phí trước bạ công ty (phụlục XIII kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện theo đúng dụng cụ của phápchính sách hiện hành. Trong quá trình tiến hành, Cục Thuế bao gồm trách rưới nhiệm phát hiện kịpthời gia tài ĐK nộp lệ giá tiền trước bạ cơ mà không được hình thức vào bảnggiá chỉ tính lệ mức giá trước bạ hoặc giá chỉ chế độ trong báo giá tính lệ phí tổn trước bạkhông phùhợpvới chính sách thì gồm chủ kiến gửi Slàm việc Tài thiết yếu nhằm báo cáo Ủy ban quần chúng thức giấc banhành bảng giá bổ sung cập nhật, sửa thay đổi mang lại cân xứng.

Điều 3. Chánh Văn uống chống Ủy ban quần chúng. # tỉnh; Giám đốc Sngơi nghỉ Tài thiết yếu,Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng những slàm việc, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy banquần chúng các huyện, thị thôn, thị thành Chịu trách rưới nhiệm thực hành quyết định này.

Quyết định này còn có hiệu lực thực thi thi hànhsau 10 ngày Tính từ lúc ngày cam kết và thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 12tháng 3 năm 2012 của Ủy Ban Nhân Dân thức giấc ban hành bảng giá gia sản tính lệ chi phí trước bạbên trên địa phận thức giấc Bình Dương với Quyết định số 19/2012/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 30 mon 5 năm 2012 của Ủy ban nhândân thức giấc Bình Dương về việc bổ sung cập nhật Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 12 mon 3 năm2012 của UBND thức giấc ban hành giá gia sản tính lệ tổn phí trước bạ bên trên địa bànthức giấc Bình Dương./.

Nơi nhận: - Văn uống chống Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Tổng cục Thuế - Cục Kiểm tra văn uống phiên bản (Sở Tư pháp); - TTTU, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - CT cùng các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban ngành của tỉnh; - Ủy Ban Nhân Dân những thị trấn, thị làng mạc, thành phố; - Trung trọng tâm công báo tỉnh; - Website thức giấc Bình Dương; - LĐVPhường, CV, TH; - Lưu: VT. 100

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Thanh khô Cung

PHỤ LỤCI

PHƯƠNGPHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ(Kèmtheo Quyết định số………../2013/QĐ-UBNDngày …./…../2013 của Ủybannhândân tỉnh Bình Dương)

1. Đối cùng với đất:

a) Giá khu đất tính lệ phítrưc bạ là giá chỉ đấtbởi vì Ủy ban quần chúng. # thức giấc ban hànhtheo công cụ của lao lý về đất đai trên thời gian kê knhị nộp lệ tổn phí trước bạ.

b) Mức thu lệ phí trướcbạ (%):0,5%.

c) Số thông lệ giá thành trước bạ đất phảinộp:quý hiếm tài sản tính lệ giá thành trước bạ = diện tích đất Chịu lệ phí tổn trước bạ x giá đất nền tínhlệ phí tổn trước bạ nhân (x) 0,5%.

Trường phù hợp đối với đất download theocách tiến hành đấu giá chỉ đúng chính sách của điều khoản về đấu thầu, đấu giá thì giátính lệ giá tiền trước bạ là giá chỉ trúng đấu giá chỉ thực tiễn ghi trên hóa đơn bán sản phẩm.

d) Ghi nợ lệ giá tiền trước bạ:

- Đối tượng được ghi nợ lệ mức giá trước bạ:

- Tkhô giòn toán nợ lệ giá thành trước bạ:

khi tkhô cứng tân oán nợ lệ phí trước bạ thìhộ mái ấm gia đình, cá nhân yêu cầu nộp lệ chi phí trước bạ tính theo giá đất nền vì chưng Ủy ban nhândân tỉnh giấc điều khoản tại thời điểm xác minh nghĩa vụ tiền thực hiện khu đất.

Trường thích hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể thuộcdiện được ghi nợ lệ tầm giá trước bạ khi chuyển nhượng ủy quyền, đổi khác đất kia mang lại tổ chức triển khai,cá nhân khác thì đề nghị nộp đủ số lệ tổn phí trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, thay đổi.

- Thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ:

+ Cơ quan tiền có thẩm quyền cấp giấy chứngdìm quyền sử dụng khu đất soát sổ làm hồ sơ, nếu xác định đúng đối tượng người dùng được ghi nợlệ mức giá trước bạ đất thì ghi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: "Nợ lệtầm giá trước bạ" trước lúc cung cấp mang đến công ty cài, thực hiện khu đất.

Trường đúng theo nhận ra làm hồ sơ làm cho thủ tụcchuyển nhượng, chuyểnđổiquyền áp dụng khu đất của hộ gia đình, cá nhân còn ghi nợ lệ chi phí trước bạ, cơ quanbao gồm thẩmquyềncấp chứng từ chứng nhận quyền áp dụng khu đất tất cả trách nhiệm gửi làm hồ sơ, kèm theo"Phiếu chuyển báo cáo địachủ yếu nhằm thực hiệnnhiệm vụ tài chính" sang mang lại ban ngành Thuế để tính với thông tin nhằm hộ gia đình,cá nhân bao gồm khu đất nộp đầy đủ số thông lệ tổn phí trước bạ còn nợ trước lúc làm giấy tờ thủ tục ủy quyền, biến hóa.”

2. Đối với nhà:

- Đơn giá nhà (đng/01 m2 sàn xây dựng):

Phân loại

Nhà biệt thự

Nhà cấp III

Nhà cấp IV

- Loại 1

7.500.000

6.300.000

3.500.000

- Loại 2

7.000.000

6.000.000

3.000.000

- Loại 3

6.500.000

5.800.000

2.500.000

- Loại 4

5.500.000

6.500.000

2000.000

- Loại 5

-

6.200.000

4.300.000

- Loại 6

-

6.000.000

4.000.000

- Loại 7

-

-

3.800.000

Loại công trình

Giá trị (đồng/m2)

Nhà chung cư cao tầng liền kề kết cấu size bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ trên khu vực, gồm số tầng

9 tầng ≤ bên chung cư ≤ 15 tầng

9.150.000

16 tầng ≤ công ty căn hộ chung cư ≤ 19 tầng

10.200.000

trăng tròn tầng ≤ công ty căn hộ ≤ 25 tầng

11.350.000

26 tầng ≤ đơn vị căn hộ ≤ 30 tầng

11.9đôi mươi.000

- Tỷ lệ hóa học lượng còn lại

+ Kê knhị lệ phí trước bạ đầu tiên đốivới nhà bao gồm thời gian vẫn thực hiện bên dưới 5 năm: 100%.

+ Kê knhị lệ tổn phí trước bạ tự lần vật dụng 2trsinh sống đi và kê khai lệ chi phí trước bạ thứ 1 so với đơn vị chịu lệ tầm giá trước bạ cóthời gian sẽ thực hiện từ 5 năm trlàm việc lên thì áp dụng:

Thời gian đã sử dụng

Nhà biệt thự cao cấp cùng cao tầng liền kề (%)

Nhà cấp III (%)

Nhà cung cấp IV (%)

- Dưới 5 năm

95

90

80

-Từ 5-10 năm

85

80

65

- Trên 10-đôi mươi năm

70

55

35

- Trên 20-50 năm

50

35

25

- Trên 50 năm

30

25

20

Thời gian áp dụng trong phòng được tính từthời gian (năm) kiến thiết dứt bàn giao bên (hoặc chuyển vào sử dụng) mang lại nămknhị, nộp lệ tầm giá trước bạ nhà đó. Trường phù hợp hồ sơ không đủ địa thế căn cứ xác địnhđược năm xây dựng công ty thì theo năm mua căn hộ hoặc được bàn giao nhà.

- Cấp, nhiều loại nhà:

b) Mức thu lệ giá thành trước bạ đơn vị (%): 0,5%.

Xem thêm: Bình An Village : Cận Cảnh Mclaren 720S Bản Đặc Biệt Tại Việt Nam Với Phong Cách Hai Tông Màu Khác Lạ

c) Số thông thường mức giá trước bạ đơn vị đề xuất nộp:quý hiếm gia tài tính lệ giá thành trước bạ (= diện tích S bên Chịu đựng lệ phí tổn trước bạ x giá chỉ 1 métvuông nhà tính lệ chi phí trước bạ (theo Prúc lục XIII - Bảng giá bán tính lệ tổn phí trướcbạ nhà)) x 0,5%.

d) Một số ngôi trường hợp quan trọng đặc biệt xác địnhgiá chỉ tính lệ tổn phí trước bạ nhà nlỗi sau:

- Giá tính lệ tầm giá trước bạ bên thuộc sở hữu nhànước xuất bán cho bạn vẫn mướn theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CPhường ngày 22 tháng 4năm 2013 của nhà nước về thống trị, thực hiện nhà ở thuộc sở hữu công ty nước là giácung cấp thực tiễn ghi trên hóa 1-1 bán nhà đất theo quyết định của Ủy ban quần chúng cấp cho tỉnh.

- Giá tính lệ tầm giá trước bạ công ty tái định cư đượccơ sở Nhà nước có thẩmquyềnphê chăm chút giá chỉ rõ ràng mà giá bán phêchú tâm đã có được bằng vận bù trừ thân giá thường bù vị trí bị tịch thu với giá cả nhà đất khu vực tái địnhcư thì giá tính lệ chi phí trước bạ là giá cả nhà đất được cơ sở bên nước có thẩm quyềnphê để ý.

- Đối với công ty tải theo cách làm đấu giá chỉ đúnglao lý của pháp luật về đấu thầu, đấu giá bán thì giá tính lệ phí trước bạ là giátrúng đấu giá chỉ thực tiễn ghi bên trên hóa 1-1 bán sản phẩm.

3. Đối với những tài sảnkhác như tàu bay, tàu thủy, thuyền, xe cộ oto, rơ moóc, xe đính thêm thứ, súng săn uống, súngth thao...:

a) Giá gia sản tính lệtầm giá trước bạlà giá bán theo Bảng giá chỉ tính lệ tầm giá trước bạ do Ủy ban quần chúng. # tỉnhphát hành.

- Cơ quan thuế căn cứ vào Bảng giá bán tính lệ phítrước bạ bởi Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc ban hành nhằm tính lệ tổn phí trước bạ. Trường hòa hợp nếu giá ghibên trên hóa 1-1 cao hơn giá chỉ bởi Ủy ban nhân dân tỉnh giấc nguyên tắc thì rước theo giá hóađối kháng.

- Trường đúng theo gia tài mua theo cách tiến hành trảgóp thì tính lệ tổn phí trước bạ theo toàn cục cực hiếm gia sản trả một lần quy địnhđối với tài sản đó (không bao hàm lãi trả góp).

- Đối với gia sản ko nằm trong Bảng giá tínhlệ tổn phí trước bạ do Ủy ban dân chúng tỉnh giấc ban hành nhằm tính lệ giá tiền trước bạ thìphương thức xác định như sau:

+ Tài sản có mức giá trị dưới 1 tỷ việt nam đồng cơthuế quan địa thế căn cứ cùng áp dụng triệu chứng từ bỏ, hóa đơn thích hợp pháp nhằm xác định;

+ Tài sản có giá trị bên trên 1 tỷ đồng,giá bán vày Ssinh hoạt Tài chính xác dấn.

+ Đối với gia tài ko xác minh đượccực hiếm thực tiễn chuyển nhượng hoặc kê khai quý hiếm chuyển nhượng ủy quyền tốt hơn giá chỉ vì Ủyban nhân dân tỉnh giấc luật, thì vận dụng giá tính lệ phí tổn trước bạ vì chưng Ủy ban nhân dântỉnh cơ chế tại thời gian tính lệ phítrước bạ.

+ Trường phù hợp Ủy ban nhân dânthức giấc cũng không luật pháp giá bán tính lệ giá thành trước bạ đối với tài sản đó, thì áp dụngtheo giá bán thị trường của các loại gia tài tương ứng, hoặc khẳng định bởi (=) giá bán nhập vào (theo giátính thuế nhập vào nhưng mà phòng ban Hải quan liêu đang xác định) trên cửa khẩu (CIF), cộng(+) thuế nhập vào, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng (trường hợp có), cùng (+) thuế giátrị giá bán tăng theo chế độ điều khoản so với các loại gia tài tương ứng (không phân biệtđối tượng buộc phải nộp hay được miễn nộp thuế).

b) Mức thu lệ giá tiền trướcbạ (%):

- Súng săn, súng thể dục là 2%.

- Tàu tdiệt, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy,thuyền, du thuyền, tàu cất cánh là 1%.

- Xe đồ vật nấc thu là 2%. Riêng:

+ Xe sản phẩm của tổ chức, cá thể ởnhững thành thị trực nằm trong Trung ương, tỉnh thành nằm trong tỉnh; thị xã khu vực Ủy ban nhân dântỉnh, thành thị trực nằm trong Trung ương đóng trụ sngơi nghỉ được khẳng định theo địa giớihành thiết yếu công ty nước trên thời khắc kê khai lệ giá thành trước bạ, trong đó: Thành phố trực thuộcTrung ương bao hàm tất cả các quận, thị trấn trực thuộc thị thành, không phân biệtnhững quận nội thành của thành phố tuyệt các thị xã ngoài thành phố, thành phố giỏi nông thôn; thành phốtrực thuộc tỉnh cùng thị làng mạc nơi Ủy ban nhân dân thức giấc đóng trụ sở bao gồm tất cả cácphường, thôn nằm trong thị trấn, thị thôn, ko phân minh là nội thành của thành phố, nội thị haythôn ngoài thành phố, nước ngoài thị nộp lệ mức giá trước bạ lần thứ nhất với tầm là 5%.

+ Đối cùng với xe pháo sản phẩm công nghệ nộp lệ chi phí trước bạ lần thứ 2 trởđi được vận dụng nút thu là 1%. Trường thích hợp công ty gia tài sẽ kê khai, nộp lệ phítrước bạ đối với xe pháo vật dụng rẻ hơn 5%, tiếp đến bàn giao cho tổ chức, cá nhân ởnhững thị trấn trực nằm trong Trung ương; thị thành nằm trong tỉnh; thị xóm nơi Ủy ban nhân dânthức giấc đóng trụ slàm việc thì nộp lệ tổn phí trước bạ theo nút là 5%.

+ Đối với xe thiết bị được kê khai nộp lệgiá thành trước bạ từ bỏ lần thứ hai trsinh sống đi, nhà tài sản kê knhị lệ chi phí trước bạ đề xuất xuấttrình mang lại cơ sở Thuế giấy ĐK mxe hơi, xe cộ đồ vật hoặc hồsơ đăng ký xe do Công an cung cấp ĐK trả. Địa bàn vẫn kê khai nộp lệ chi phí lần trướcđược xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng cam kết nhân khẩu hay trú”hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy tờ đăng ký mô tô, xe đồ vật hoặc giấy knhì đăng ký xe cộ,giấy khai sang tên, di chuyển vào làm hồ sơ ĐK xe cùng được xác định theo địagiới hành thiết yếu nhà nước tại thời gian kê knhì lệ phí tổn trước bạ.

- Ôsơn, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởiô tô: 2%.

Riêng: Ô sơn chngơi nghỉ fan bên dưới 10 số ghế (nhắc cảlái xe), khi đăng ký đầu tiên thì nộp lệ giá thành trước bạ theo tỷ lệ: 10%. Lệ phítrước bạ lần thứ hai trsống đi áp dụng nấc thu là 2%.

- Vỏ, tổng thành form, tổng thành máy của tàu tbỏ,sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu cất cánh, xe cộ máy, ô tô, rơ moóc hoặcsơ mày rơ moóc được kéo bởi vì ô tô cần ĐK với ban ngành nhà nước có thđộ ẩm quyềnthì áp dụng xác suất thu lệ tầm giá trước bạ tương xứng cùng với gia tài vẫn mức sử dụng.

Mức thu lệ tổn phí trước bạ so với tài sảnkhí cụ tại Điều này chế ước về tối đa là 500 triệu đồng/1 gia tài, trừ: ô tôchsống tín đồ bên dưới 10 số ghế (tất cả lái xe),tàu bay, du thuyền.

e) Số tiền lệ mức giá trướcbạ gia tài bắt buộc nộp: là cực hiếm tài sản tính lệ giá thành trước bạ nhân (x) Mức thu lệgiá thành trước bạ (%).

- Đối cùng với tài sản bắt đầu 100%: giá trị tài sảntính lệ tầm giá trước bạ là giá chỉ theo Bảng giá tính lệ phí tổn trước bạ do Ủy ban nhândân thức giấc phát hành.

- Đối cùng với gia sản trước bạ là gia sản cũ đã quaáp dụng thì:

Giá tính lệ mức giá trước bạ là giá trịgia tài bắt đầu (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của gia tài tính lệtầm giá.

Giá trị gia sản bắt đầu (100%) xác địnhtheo báo giá gia sản tính lệ phí tổn trước bạ Ủy ban quần chúng. # tỉnh phát hành.

- Tỷ lệ (%) chất lượng sót lại của tài sản tínhlệ tổn phí trước bạ được công cụ cụ thể nlỗi sau:

+ Kê knhì lệ tầm giá trước bạ lần thứ nhất tạiViệt Nam:

. Tài sản mới: 100%.

. Tài sản Like New 99% nhập vào vào ViệtNam: 85%.

+ Kê knhì lệ tầm giá trước bạ trên Việt Namtừ lần thứ hai trsinh hoạt đi (trườnghợpgia sản đã được kê knhị, nộp lệ phí tổn trước bạ trên nước ta tiến hành chuyển nhượng ủy quyền vàkê knhì lệ phí tổn trước bạ tiếp theo sau với ban ngành cai quản nhà nước):

. Thời gian đang sử dụng trong một năm:85%

. Thời gian đã sử dụng trên 1 cho 3năm: 70%

. Thời gian sẽ áp dụng trường đoản cú trên 3 mang lại 6năm: 50%

. Thời gian đang thực hiện bên trên 6 cho 10năm: 30%

. Thời gian đang sử dụng bên trên 10 năm:20%

+ Thời gian đang thực hiện của gia tài đượcxác định như sau:

. Đối cùng với gia sản được cấp dưỡng trên ViệtNam, thời hạn đã sử dụng tính tự thời khắc (năm) chế tạo gia tài đó đến năm kê knhị lệtổn phí trước bạ;

. Đối cùng với gia sản bắt đầu (100%) nhập khẩu,thời gian vẫn sử dụng tính từ bỏ thời khắc (năm) nhập vào tài sản đómang lại năm kê knhì lệ mức giá trước bạ. Trường hợp không xác định đượcthời khắc nhập khẩu thì tínhtheo thời khắc (năm) sảnxuất ra tài sản kia.

. Đối với gia sản đã qua sử dụng nhậpkhẩu kê khai lệ giá tiền trước bạ tại cả nước từ lần thứ 2 trngơi nghỉ đi, thời hạn sẽ sửdụng tính từ bỏ thời điểm (năm) phân phối gia tài đó mang đến năm kê knhị lệ chi phí trước bạvới cực hiếm gia sản làm căn cứ xác minh giá tính lệ tầm giá trước bạ là giá của loạitài sản tương xứng vì chưng Ủy ban nhân dântỉnh phép tắc bắt đầu 100%.

Trường phù hợp không xác định đượcthời gian (năm) chế tạo ra gia sản đó thì thời gian đã sử dụng tính từ bỏ thời điểm(năm) nhập vào tài sản đóvới giá trị gia sản làm cho căn cứxác minh giá tính lệ tầm giá trước bạ là giá chỉ của một số loại gia sản tương ứngđã qua sử dụng (85%).

4. Các ngôi trường hợp không phải nộplệ mức giá trước bạ:

PHỤ LỤCII

BẢNGGIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ PHƯƠNG TIỆN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHẬPhường KHẨU MỚI 100%(Kèmtheo Quyết định số …/2013/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Bình Dương)

Đơn vị tính:Triệu đồng

STT

LOẠI PHƯƠNG TIỆN

GIÁ XE

1

2

3

I

Xe bởi vì Nhật, Mỹ, Canadomain authority và các nước Châu Âu cung cấp những hiệu/mẫu xe (trừ các loại/nhãn hiệu xe có giá xe cộ bắt đầu ví dụ trên Phần IV bên dưới đây)

1

Loại xe pháo tay ga

- Loại xe cộ cho 90cm3

40

- Loại xe cộ bên trên 90cm3 cho 115cm3

50

- Loại xe trên 115cm3 đến 125cm3

60

- Loại xe cộ trên 125cm3 mang lại 175cm3

80

- Loại xe cộ bên trên 175cm3 đến 250cm3

110

- Loại xe pháo bên trên 250cm3

200

2

Loại xe số

- Loại xe cộ mang đến 50cm3

20

- Loại xe pháo bên trên 50cm3 mang lại 90cm3

30

- Loại xe bên trên 90cm3 đến 115cm3

40

- Loại xe pháo trên 115cm3 mang đến 125cm3

50

- Loại xe trên 125cm3 mang đến 175cm3

60

- Loại xe cộ bên trên 175cm3 cho 250cm3

90

- Loại xe pháo bên trên 250cm3

150

II

Xe vị các nước Á Lục khác chế tạo các hiệu/dòng xe (trừ các loại/ nhãn hiệu xe có giá xe new rõ ràng tại Phần IV bên dưới đây)

1

Loại xe tay ga

- Loại xe cộ đến 90cm3

30

- Loại xe pháo bên trên 90cm3 mang lại 115cm3

35

- Loại xe bên trên 115cm3 mang đến 125cm3

40

- Loại xe cộ trên 125cm3 mang đến 175cm3

70

- Loại xe pháo bên trên 175cm3 mang lại 250cm3

90

- Loại xe cộ trên 250cm3

150

2

Loại xe pháo số

- Loại xe mang đến 50cm3

15

- Loại xe cộ trên 50cm3 đến 90cm3

20

- Loại xe pháo trên 90cm3 mang lại 115cm3

25

- Loại xe trên 115cm3 mang đến 125cm3

35

- Loại xe trên 125cm3 mang lại 175cm3

50

- Loại xe pháo bên trên 175cm3 mang lại 250cm3

70

- Loại xe pháo trên 250cm3

120

III

Xe vị Trung Quốc cung ứng những hiệu/đời xe (trừ những loại/hãng xe có mức giá xe cộ new cụ thể trên Phần IV bên dưới đây)

1

Loại xe cộ tay ga

- Loại xe tay ga (những một số loại của Trung Quốc NK)

30

2

Loại xe pháo số

- Loại xe số khoảng trống xi lanh mang đến 100cm3

5

- Loại xe số thể tích xi lanh bên trên 100cm3 cho 115cm3

8

- Loại xe pháo số khoảng không gian xi lanh trên 115cm3 mang đến 125cm3

15

- Loại xe cộ số thể tích xi lanh trên 125cm3

20

IV

Giá ví dụ một số hiệu/mẫu xe (Mới 100%)

1

Xe hiệu Ala

Mxe hơi nhị bánh hiệu Ala Freccia, số một số loại AL150T-18, bề mặt xi lanh 149cm3, Nam Phi sản xuất

31

Mô tô hai bánh hiệu Ala PISA, số các loại ZN150T-9, môi trường xi lanh 149,6cm3, Nam Phi sản xuất

30

Mxe hơi nhị bánh hiệu Ala ROMA, số các loại AL150T-5A, không gian xi lanh 149,6cm3, Nam Phi sản xuất

30

Mô tô hai bánh hiệu Ala VISPO, số các loại ZN125T-F, thể tích xi lanh 124,5cm3, Nam Phi sản xuất

30

Mxe hơi nhì bánh hiệu Ala, số các loại AL150T-18, khoảng không xi lanh 149cm3, Nam Phi sản xuất

30

Mxe hơi nhị bánh hiệu Ala, số loại ZN125T-F, bề mặt xi lanh 124,5cm3, Nam Phi sản xuất

30

Mxe hơi hai bánh hiệu Ala, số các loại ZN150T-9, môi trường xi lanh 149,6cm3, Nam Phi sản xuất

30

2

Xe hiệu Aprila

Xe Apprilia, môi trường 999cm3, Ý sản xuất

526

Xe Aprilia Atlantíc 125cc

52

Xe Aprilia Mojilớn 125cc - Ý sản xuất

52

Xe Aprilia Scarabeo 125cc - Ý sản xuất

53

Xe Aprilia Sport 125cc - Ý sản xuất

46

Xe Aprilia Sport RS 125cc - Ý sản xuất

46

Xe Aprilia Thể Thao Scarabeo 100cc - Ý sản xuất

39

Xe mô tô 02 bánh APRILIA RS125, 02 số ghế, thể tích xi lanh 125cm3, Italia sản xuất

142

Xe Aprilia Sportđô thị 200, khoảng không gian 198cm3, Ý phân phối năm 2006

75

3

Xe hiệu Aquila

Aquila GT250

50

AQUILA GT650R

81

Aquila GV250

50

Aquila GV650

69

Aquila GVC

74

4

Xe hiệu Harley

Harley Davidson FLHTCU ULTRA CLASSIC, địa điểm 1584 cm3, Mỹ sản xuất

720

HARLEY DAVIDSON FLSTSB SOLFTAIL CROSSBONES, khoảng trống 1584cm3, Nhật sản xuất

518

Harley Davidson FXCWC Softail Rocker custom, khoảng không 1584cm3, Mỹ cấp dưỡng năm 2009

518

Harley Davidson FXDC Dyna Super Glide Custom, môi trường 1584 cm3, Mỹ sản xuất

400

Harley Davidson FXSTC softail Custom, bề mặt 1584cm3, Mỹ sản xuất

405

Harley Davidson FXSTSSE2, địa điểm 1803cm3, Mỹ sản xuất

587

Xe mô tô 2 bánh Harley – Davidson Sportsier Forty Eight, 2 số chỗ ngồi, khoảng không gian xi lanh 1203 cm3, Mỹ sản xuất

390

Harley Davidson Roadking, khoảng không 1584cm3, Mỹ sản xuất

622

Harley Davidson Sporter, địa điểm 1200cm3, Mỹ sản xuất

284

Harley Davidson VRSCDX Night Rod Special, khoảng không 1250cm3, Mỹ sản xuất

450

Harley Davidson XL, khoảng trống 883cm3, Mỹ sản xuất

232

Xe mxe hơi 2 bánh Harley–Davidson XL 1200X Forty - Eight, 2 số chỗ ngồi, khoảng không xi lanh 1203cm3, Mỹ tiếp tế năm 2010

  • https://thucanh.net