Nguồn gốc xuất xứ xe Proton và lịch sử phát triển

Nguồn gốc xuất xứ xe Proton và lịch sử phát triển

0
Theo thống kê 2012, Nhật Bản là nước sản xuất xe hơi lớn thứ 2 trên toàn cầu chỉ đứng sau Trung Quốc, Điều này cũng dễ hiểu bởi Nhật Bản là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sản xuất máy móc và công nghệ